top of page
unit0 saigon cafe

KHÔNG GIAN CHO THUÊ

Cho thuê không gian làm việc - hội họp - & các sự kiện văn hóa

Không gian làm việc nhóm

1/2 ngày - 1 ngày

- Thuê theo giờ: Tầng trệt - lầu 

-Thuê tháng: lầu 1

60 000 ~  VND/person

Không Gian Tiệc

- Liên Hoan - sinh nhật 

- Thực đơn chính - ăn nhẹ - thức uống 

giá tùy vào thực đơn được chọn

78493625_474025460137823_203867807325932

Ra mắt sản phẩm

1 ngày ~ 1 tuần

- Trệt - lầu

- Không gian quầy bar

- (lựa chọn khác sau khi khảo sát)

600 000 ~  VND/ DAY

Pop-up School

2~3 hours, ~ 15 persons available

Ground Floor, 1st Floor available

30 000 ~  VND/ person

- depends on number of person

- Feel Free to ask the details!

79026280_1571116803028093_77770175161816
2019-08-12 00.39.01.jpg

Workshop Event

2~3 hours, ~ 15 persons available

Ground Floor, 1st Floor available

30 000 ~  VND/ person

- depends on number of person

- Feel Free to ask the details!

Music Event

2~3 hours, ~ 15 persons available

Ground Floor, 1st Floor available

30 000 ~  VND/ person

- depends on number of person

- Feel Free to ask the details!

59650160_343637423176628_429102698562846
72309928_440325086841194_578478200662576

Art Exhibition

1 day ~ 1 week

Ground Floor, 1st Floor available

600 000 ~  VND/ DAY

bottom of page